Key Speakers of Global Health Night 2019

 

Picture provided by Anders Nordström

Anders Nordström

Anders Nordström tog läkarexamen från Karolinska Institutet 1988. Han har sedan dess arbetat för global hälsa i decennier. Under åren har han varit generaldirektör för SIDA, chef på Världshälsoorganisationens (WHO) kontor Sierra Leone, tillförordnad respektive vice generalsekreterare för WHO, och numera Sveriges ambassadör för global hälsa.

Dr. Anders Nordström is the Swedish Ambassador for Global Health at the
Ministry for Foreign Affairs in Stockholm. Medical doctor from the Karolinska Institute. He worked for WHO as ADG for General Management, Health Systems and Services and as Acting Director-General and as the Head of the WHO Country Office in Sierra Leone. He has served as Director-General for the Swedish International Agency for Development Cooperation (Sida). As the Interim Executive Director, he established the Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria as a legal entity. He has served as board member of the Global Fund to fight AIDS, TB and Malaria, GAVI, UNAIDS and PMNCH.

Picture provided by Läkare Utan Gränser.

Anna Karin Sjöblom

Anna Karin Sjöblom är utbildad sjuksköterska. 2011 tog hon en mastersexamen vid Uppsala Universitet inom International health. I 16 års tid har hon arbetat för Läkare Utan Gränser. Detta har tagit henne till Chad, Niger, Sierra Leone, Kenya och Kongo-Kinshasa. Idag arbetar hon som medicinsk humanitär rådgivare för MSF Sverige.

Anna Karin Sjöblom is a trained nurse. She completed a master’s degree of International Health. For 16 years, Anna  has worked as a nurse for Médecins sans frontiers (MSF). This has taken her from Chad to Niger, Sierra Leone, Kenya and the Democratic republic of Kongo. Today, she works for MSF Sweden, as the medical humanitarian advisor.

Picture provided by Johan Lundin

Johan Lundin

Johan Lundin tog läkarexamen från Helsingfors Universitet 1990, samma år han disputerade. Han har sedan dess haft en framgångsrik forskningskarriär, och utsågs 2019 till professor vid Karolinska Institutet. Han har under sin karriär haft ledande poster inom både akademin som medtechindustrin.

Johan Lundin holds a joint position as Professor of Medical Technology at PHS and as a Research Director at the Institute for Molecular Medicine Finland (FIMM), University of Helsinki. His overall research aims are to study the use of digital technologies and artificial intelligence (AI) for improvement of diagnostics and care of the individual patient.

He has together with researchers at KI and his research group at FIMM developed technologies for diagnostic decision support, for example cloud-based and mobile solutions that allow the diagnostic process to be performed remotely, by a human observer or using AI. The methods can aid in diagnostics at the point-of-care, decrease the workload of local experts and enable task-shifting. Johan Lundin will present ongoing projects on digital screening for cervical cancer in Kenya and infectious disease diagnostics in Tanzania. Also, a joint project on AI for burn injuries will shortly be presented.

Ole Petter Ottersen

 

1980 tog Ole Petter Ottersen läkarexamen vid Universitetet i Oslo. Två år senare disputerade han vid samma universitet. Han har en gedigen forskarkarriär bakom sig, och har lett flera tvärvetenskapliga satsningar. Sedan 1976 har han undervisat läkarstudenter. 2017 tillträdde han som rektor vid Karolinska Institutet, efter åtta år som rektor vid Universitet i Oslo. Han har ett brinnande intresse för global hälsa.

Ole Petter Ottersen graduated from the medical program at the University of Oslo. Two years later, he defended his PhD-thesis at the same university. He has had a long career in research, and has directed several interdisciplinary projects over the years. 2017, he took office as President at Karolinska Institutet, after eight years as rector of the University of Oslo. He has a strong passion for global health.